Vận chuyển hàng từ Lào về Việt Nam

Gửi tiền qua Lào

Gửi tiền qua Lào

Gửi tiền qua Lào

Gửi tiền qua Lào

Quy trình order hàng từ Lào về Việt Nam

Bước 1: Khách hàng tìm kiếm link sản phẩm muốn mua

Bước 2: Gửi link sản phẩm, số lượng, màu sắc,thông số kỹ …